Hur inverkar syrenivån i systemvattnet?

Syret är en av de saker som krävs för att korrosion ska kunna uppstå, i en syrefri miljö förkommer i princip ingen korrosion. Eftersom syre är en del i den elektrokemiska reaktionen för metall finns en koppling mellan korrosionshastigheten och syreinnehållet i vattnet. Syre löst i vatten är en av de största orsakerna till korrosionsuppkomst.

I sammanhanget är en viktig faktor att påfyllt vatten med högre syrenivå automatiskt förbrukas så syrenivån sjunker. Denna process går förhållandevis snabbt och på mindre än ett dygn så har det mesta av de fria syremolekylerna oxiderat. I rapporten från RISE formuleras det som att: ”Syret förbrukas genom att bilda järnoxid, en korrosionsprodukt som skyddar stålytan mot vidare korrosion.” Denna process hanterar också mindre diffusion in i systemet tex via plaströr och slangar, inläckage vid undertryck eller från luftfickor.

Om löst syre i större mängd kontinuerligt kan komma in i systemet är det viktigt att systemvattnet har en sammansättning som är ogynnsam för korrosion, här fungerar våra lösningar som en försäkring och extra trygghet. Dels genom att förbruka syret genom den elektrokemiska reaktionen och dels genom att PH-värdet hålls högt och på det viset ger en ogynnsam miljö för korrosion.

Gashaltig systemvätska är både en energitjuv och miljöbov. Vi avgasar och renar systemvatten så att det blir en energieffektiv och korrosionsfri miljö. Återkommande har erfarenheten från genomförda mätningar visat att energibesparingen med dessa åtgärder blir upp till 7 %.

Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy